måndag 25 januari 2021

Lösningar på skyhögt kolesterol

Utdrag från Martina Johanssons blogg angående statiner och kolesterol.

Du skriver att du ersätter fettet med avokado, men avokado innehåller också 80E% fett. Dock är det rätt spår att byta ut några fetter till mindre kolesterolstinna. Jag hade personligen bytt till en högproteindiet istället för en högfettkost, lagt till lite leverstöttande grönsaker som korsblommiga växter och mycket ovanjordsgrönsaker och låtit fettet komma från till exempel olivolja. Detta ger troligen en dramatisk sänkning av kolesterolet. Det kan vara en eller ett fåtal livsmedel som inte metaboliseras som de ska, ofta är det ägg och det är därför det finns en gräns på 6 stycken om dagen.

Tillskott
Vitamin B3 har en tendens att sänka kolesterolet på naturlig väg.

Läkemedel
Så då till frågan om man ska ta kolesterolsänkande medicin eller inte. För lätt förhöjda värden finns det absolut ingen anledning, men för kraftigt förhöjda värden finns det en poäng om kolesterolet är fortsatt förhöjt trots ovanstående koständringar. Vilken medicin ska man ta? De har väldigt olika biverkningsprofil där Simvastatin har en mycket otrevlig lista med biverkningar medan Rosvastatin är en klart modernare variant! I kliniska studier har Rosvastatin visat sig mycket mer fördelaktig med väldigt få rapporterade biverkningar samtidigt som den är otroligt effektiv på att ta ned LDL-kolesterolet enbart. HDL förblir intakt.

Jag hade bett läkaren om Rosvastatin samt coQ10 på recept eftersom statiner kan ha en negativ hjärtpåverkan genom sin blockering av coQ10 receptorerna. Sedan hade jag också tidsbegränsat statinbehandlingen till max 6 månader för att inte rubba andra hormoner, gjort en blodkoll varannan månad och sedan fortsatt att kostbehandla.

Fortsätt läsa Martina Johanssons blogg.

onsdag 6 januari 2021

Brittiska behandlingen ska stoppa viruset i kroppen

Jag läser åter och för ovanlighetens skull Aftonbladet om en ny behandling mot covid-19. Det verkar inte vara en bot på lång sikt, men omedelbar behandling på kort sikt

-----------------

En ny slags behandling som ger omedelbar immunitet mot covid–19 prövas i Storbritannien. Man hoppas på att behandlingen ska förhindra att personer som redan smittats av viruset blir sjuka. Virusforskaren Ali Mirazimi tror att behandlingen kan fungera, men att användningsområdet är begränsat.

Behandlingen består av antikroppen AZD744 som tagits fram av Astra Zeneca. Om behandlingen visar sig fungera skulle den kunna ge omedelbar immunitet för personer som blivit utsatta för coronaviruset och därmed förhindra att de utvecklar covid-19.

Enligt virologen Catherine Houlihan som leder studien neutraliserar antikroppen viruset direkt. Förhoppningen är därför att behandlingen ger omedelbart skydd mot covid–19, för personer som redan blivit utsatta för viruset, säger hon till Sky News.

Alternativ till vaccin
Behandlingen skulle kunna vara effektiv upp till åtta dagar efter att någon blivit utsatt för viruset. Därför ses den också som ett alternativ till coronavaccinen för personer som precis smittats och inte kan vänta två veckor på ett fulltäckande skydd från en vaccindos, rapporterar BBC.

– Om vi kan bevisa att denna behandling fungerar skulle det vara ett spännande tillskott till den vapenarsenal som utvecklats för att bekämpa detta fruktansvärda virus, säger Catherine Houlihan till Daily Mail.

Virusforskaren Ali Mirazimi, professor vid Karolinska Institutet, tror att behandlingen kan fungera, men att det har ett begränsat användningsområde.

– Det här skulle kunna fungera för dem som blivit exponerade för viruset. Alltså, en behandling i tidig fas av sjukdomen.

Behövs en sån här typ av behandling som ett komplement till vaccinen?
– Det beror på. Det här är ett verktyg för behandling av människor som blivit exponerade för viruset. I och med att de befinner sig i en tidig fas av sjukdomsförloppet vet man inte om de ens blir svårt sjuka och därmed behöver behandling, säger Ali Mirazimi.

Forskarna bakom studien, som utförs av University College Hospital i London, hoppas att behandlingen ska skydda mot covid–19 mellan sex månader upp till ett år. Än så länge har tio personer injicerats med antikroppen. Målet med studien är att behandla 1 125 personer i världen.

Enligt Daily Mail skulle behandlingen kunna ges som nödbehandling till vårdpersonal, sjukhuspatienter, boenden på äldreboenden och studenter som bor i delade boenden, för att stoppa pågående virusutbrott. Enligt tidningen kan det även ges till människor som bor ihop med personer som smittats av covid–19.

Se upp därute! Covid & Co är farliga rackare.<p>

tisdag 5 januari 2021

Du kan sprida smittan även efter vaccinering

Jag har under ganska lång tid påpekat att vaccinerade fortfarande kan vara smittbärande. De vaccinerade blir troligen inte så sjuka själva men de kan bära på och föra smittan vidare genom hosta och nysnlingar.

Idag kan vi läsa samma sak i ett reportage i Aftonbladet. Jag lägger in texten här - utan reklamen dock.

---------------

De vaccin som världen hoppas ska stoppa pandemin är ingen garanti för att inte smittas och sprida smittan vidare.
I själva verket är det enda forskningen hittills visat att preparaten skyddar bra mot att bli allvarligt sjuk.

Att få själva injektionen tar bara några sekunder, sedan startar en kedjereaktion i kroppen. Vaccinet innehåller mRNA, en ritning eller kod för ytprotein från viruset som tas upp av cellerna i kroppen, och cellernas egen proteintillverkning börjar producera virusprotein vilket i sin tur leder till en reaktion i vårt immunsystem.

– Vår kropp reagerar på det här främmande proteinet och immunsystemet börjar tillverka antikroppar och t-celler, berättar Charlotta Bergquist, vaccinationskoordinator vid Läkemedelsverket.

Om vi senare utsätts för smittan så känner kroppen igen den och kan snabbt neutralisera smittan och vi slipper bli sjuka – men riktigt så enkelt är det inte alltid.

– Det är alltid en liten risk att man smittas även om man är vaccinerad. Man brukar säga att vanliga influensavaccin skyddar till 60 procent, så folk som är vaccinerade kan bli sjuka ändå men naturligtvis många färre än om man inte vaccinerat, säger Charlotta Bergquist.

De allra flesta vacciner, till exempel fästingvaccin och resevacciner, har inte 100 procent skyddseffekt, men minskar risken att bli sjuk, enligt Charlotta Bergquist. Det covid-19-vaccin som nu godkänts har en skyddseffekt på 95 procent.

Oklart om spridning hindras
Hon berättar att man kan tänka sig tre olika utfall om man smittas med coronaviruset. Man kan bli svårt sjuk och till och med dö, man kan bli lindrigt sjuk men man kan även få en asymptomatisk infektion, alltså inga symptom alls.

– Det man har sett i studierna är att vaccinet skyddar mot symptomatisk sjukdom, alltså att man blir sjuk. Det är den viktigaste orsaken till att vaccinera sig, att man inte blir sjuk, både för sin egen del men även ur ett folkhälsoperspektiv, säger Charlotta Bergquist.

När det gäller risken att även vaccinerade kan bli infekterade, även om man inte blir sjuk, så vet man helt enkelt inte än.

– Studien fortsätter och det här är en av de saker man tittar på. Vi hoppas att vi kommer få några tolkningsbara resultat men det är svårt att säga när de kommer. Studien pågår i två år så inom den ramen.

Symptom sprider smitta
Även statsepidemiolog Anders Tegnell poängterar kunskapsluckorna.

– De studier som finns hittills visar att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Men däremot finns inget i studierna som säkerställer att man inte blir smittsam. Det är åtminstone teoretiskt möjligt att man fortfarande kan vara smittsam även om man inte blir så väldigt sjuk, säger Tegnell till TT. Men det är absolut läge att vaccinera sig, även om man är ung och frisk och även om det inte är säkert att man inte ändå kan bli smittad och smitta andra, menar Charlotta Bergquist.

– Det man kan säga är att om man inte blir sjuk så är risken mindre att man smittar, om man inte hostar och nyser. Därför blir det sannolikt en minskad smittspridning i och med vaccinet, men om den blir noll det är svårt att säga nu, säger hon och tillägger:

– Det är fortfarande unga och friska som blir sjuka också, även om det är mycket mindre risk. Risken att man blir svårt sjuk är inte noll bara för att man är ung.

Var försiktiga och håll avstånden.

 

onsdag 30 december 2020

Sveriges 21 regioner

Lilla Sverige och stor världen lider av en förskräckligt pandemi. Sveriges folk har av oförklarlig anledning berikats med 21 regioner. Från början landsting. Kanske finare att kallas för regioner av de medellösa politikerna.

Jag förvånas storligen över Sveriges regionindelning. Om de 25 landskapen nu nödvändigtvis skall delas in i något, så varför inte dela in Sverige i de naturliga regionerna Götaland, Svealand och Norrland. Då blir uppdelningen både geografiskt som klimatmässigt riktigt.

Götaland består idag av 10 landskap med en yta om ca 98 tusen kvadratkilometer.

Svealand består idag av 6 landskap med en yta om ca 91 tusen kvadratkilometer.

Norrland består idag av 9 landskap med en yta om ca 260 tusen kvadratkilometer.

Min tanke är att föra över Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland till Svealand. Då vi får en mer distinkt geografisk landsindelning.

Det tätt boende Götaland kan bevaras som det är, medan Svealand blir något större med 9 landskap och en yta om ca 120 tusen kvadratkilometer. Mycket av denna yta består av skog.

Likadant blir det med Norrland som fortfarande och trots minskad landsyta med de 30 tusen kvadratkilometer som överförs till Svealand fortfarande är mycket stort.

Befolkningsmässigt ändras inte förhållandena väsentligt, då Götaland har 4,6 miljiner invånare. Dagens Svealand har 3,9 miljoner invånare. Norrland har 1,2 miljoner invånare.

Vid mitt förslag till indelning skulle Svealand få 4,1 miljoner, medan Norrland skulle få runt 0,9 miljoner invånare. Jag är inte säker på att minskad folkmängd skulle påverka Norrland något nämnvärt.

Jag tänker främst på de sjukvårdsmässigt regional indelningarna. De regionala transporterna skulle bli något mer likvärdiga.

Om man nu som jag tänker på helikoptertransporter, vilka oftast sker med hjälp av Norges helikoptrar, eftersom det är de som fungerar i vår fjällmiljö, då våra egna väl fungerande helikoptrar skänktes bort av alliansen.Tag en funderare gott folk.

onsdag 18 november 2020

Ni som ännu inte har fattat

För er som inte har fattat ärn!

Ni som tror att detta handlar om en vanligt förkylning! Se, lyssna och lär. De som drabbas hade nog tänkt sig en annan behandling. Lyssna på larmpip och allt ljud från maskiner.

Lycka till med framtiden!

tisdag 17 november 2020

Äldre med smärta avfärdas med Alvedon

Ett utdrag från tidningen Senioren. Läs och förfasas.

Varje dag händer två saker i vårdens möte med äldre patienter plågade av smärta. Antingen får de nöja sig med en Alvedon och en klapp på huvudet. Eller också ges de starkare preparat med allvarliga biverkningar.

– Alltför sällan utreds orsakerna bakom smärtan. Det får förödande konsekvenser för patienten, säger geriatrikprofessor Yngve Gustafson vid Umeå universitet.

Problemet berörs i en ny rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) – en statlig myndighet med uppdrag att göra utvärderingar av stora mängder studier och utredningar för att ringa in exakt kunskapsläge på olika vårdområden.

Rapporten, Läkemedelsbehandling av vanliga smärttillstånd hos äldre personer. Effekter, biverkningar samt upplevelser av vård är oroande läsning för vårdens ansvariga aktörer.

--------

Fördomar och okunskap

För de gamla som drabbas av fördomar och okunskap är riskerna mycket stora, enligt Yngve Gustafsons erfarenhet. Särskilt för äldre kvinnor som oftare behandlas för symtom än män, och yngre patienter, som istället blir utredda.
Det gör att man fördröjer upptäckten av allvarliga bakomliggande sjukdomar.

– Till exempel när gamla får problem med magen brukar kvinnor i första hand få laxermedel eller läkemedel mot gaser. Och om det inte hjälper så börjar man fundera på om det är något psykiskt och då sätter man kanske in Sobril, ett antidepressivt läkemedel.

– Medan männen, och naturligtvis yngre människor generellt, får en koloskopi eller en röntgenundersökning. Följden blir ibland att upptäckten av exempelvis cancer sker för sent. Särskilt då hos gamla kvinnor, säger Yngve Gustafson.

– Det är fruktansvärt tragiskt att det kanske tar två år längre till upptäckt när man i själva verket har tjocktarmscancer. Han har genom åren som geriatriker, forskare och föreläsare försökt ”uppvigla särskilt äldre kvinnor” att kräva sin rätt i mötet med vården.

– Gamla människor måste lära sig att ställa krav på ett annat sätt på sjukvården. Får man inte effekt eller hjälp med sina symtom måste man gå tillbaka och ifrågasätta.

Dyrt med dåliga utredningar

Ett annat problem är att om doktorn inte kan lösa ett problem eller inte har tillräcklig kompetens att verkligen hjälpa, ja då måste patienten kräva att få en remiss till en smärtklinik för att få någon hjälp.

– På alla större sjukhus finns smärtenheter med bra kompetens på alternativ smärtbehandling, bra smärtblockad, effektivt teamarbete med kanske både psykolog och fysioterapeut och läkare med särskild kompetens på just smärta.

Höjs kvaliteten på smärtbehandling blir också kostnaderna i längden lägre, hävdar Yngve Gustafson.

– Det är dyrt med dåliga utredningar av gamla människor. Det leder till mer smärta och fler komplikationer.  

Läs hela reportaget här >>>

onsdag 11 november 2020

Covid-19 är på allvar

Svt tillåter inta att vi kopierar filmerna så -klicka på denna länk- för att komma till reportaget och se filmerna på Kent. Känsliga bör låta bli.

Kent var ”Sveriges sjukaste covidpatient” – nu är han tillbaka på jobbet.

I över en månad svävade covidsjuka brandmannen Kent Östling mellan liv och död. I 36 dagar låg han nedsövd uppkopplad till en Ecmo, hjärt- och lungmaskin. Nu är han tillbaka och arbetstränar på 50 procent – men vägen tillbaka har varit lång.

Den 21 mars började symptomen yttra sig för Kent Östling. Fram tills dess var han en av de starkaste på brandstationen i Luleå, något som nu är långt bort.

Trötthetssymptomen följdes av hög feber och till sist togs han emot på Sunderby sjukhus. Efter det försämrades hans tillstånd snabbt och Kent sövdes ner och kopplades till respirator.

När inte ens det lugnade situationen togs beslutet att använd Ecmo (hjärt och lungmaskin) och flyga honom till Karolinska sjukhuset.

SVT har träffat Kent – du hör hans berättelse i spelaren ovanför.

”Sveriges sjukaste covidpatient” I 36 dygn var Kent Östling nedsövd och efteråt beskrev läkarna honom som ”Sveriges sjukaste covidpatient” bland de som överlevt den tuffa behandlingen.

Kent har fortfarande svåra fysiska problem till följd av coronaviruset, men även det mentala har varit en kamp samtidigt som han behöver kämpa mot Försäkringskassan.

Var rädda om er. Tänk på Kent.

tisdag 10 november 2020

Mina funderingar

Jag funderar ofta över hur mitt Sverige har blivit. Jag som äldre kan inte, eller vågar inte gå ut på gator och torg på kvöllar och nätter. Främmande element struntar i mig som person. Jag är bara ett lätt byte för elementen.

Sverige blöder!
Sverige mördas!
Sverige brinner!
Sverige våldtas!
Sverige inmutas!
Sverige ruineras!
Sverige infekteras!
Sverige diskrimineras!
Sveriges folk förringas!
Sveriges historia glöms!
Sveriges religion glöms!
Sveriges kultur förringas!

Vem i Sverige har kraft att ändra på detta? Jag pratar med högern och jag pratar med vänstern.

Vänstern låter loppet pågå, medan högern inte anser sig kunna påverka. Inte ens genom misstroende.

Vad jag förstår och av vad jag minns, så hade högern makten från 2006 till 2014. Det enda som hände då var att högern sålde ut och skänkte bort et helt samhälle och ett helt samhälles behov av medicinsk teknik och viktiga transportmedel. Man gjorde absolut inget för det svensk folket.

Nu när högern är i opposition, varken kan eller vill de ta tillvara på sina svenska medborgares intressen. Det högern vill idag är att störta Sverige i avgrunden, men hjälp av extremvänstern (V) och exilmuslimer i form av miljöpolitrukerna (Mp).

Jag vill bara Sveriges och svenska medborgares väl och undrar hur många i huset på Helgeandsholmen som vill det?

Det finns lite att fundera över.

Ha det gott.

torsdag 5 november 2020

Det är mycket om valet i USA nu

Med anledning av att det pågår ett val over there, så måsta jag lägga in lite länkar om en viss kontroversiell person. Just nu så kämpar Trums advokater febrilt för att kunna ogiltigförklara valet.

Jag är ingen specielle Trump-fanatiker, då jag anser att han bara tillgodoser de rika i USA. De fattiga i USA har blivit allt fattigare under hans disposition av runda rummet.

Här några intressanta länkar:

Postchef avkrävs svar om sena poströster

Trump kan hamna i fängelse – om han förlorar.

Så kan Trumps advokater sätta krokben för Biden: Skapar kaos.

Rapstjärnan dumpad – efter omtalade bilden ihop med Donald Trump

Om några vecket - kanske vi får ett besked vem som får disponera runda rummet. Ni vet nu vem jag hoppas på och det är inte figuren jag berättar om här ovan. 

Sköt om er och håll avstånden.

onsdag 4 november 2020

Lite egentid

Jag fick äntligen tid för att sitta ner med det senaste numret av OHE.
Naturligtvis handlar tidningen om olika former av blodsjukdomar och hur hematologer fungerar under corona-tider.

Ledaren berättar om hur man tänkt sig lösa sina sammankomster i framtiden. Som förstasidan visar, sker sammankomster över Zoom.

Naturligtvis handlar tidningen även om KML som ligger mig varmt om hjärtat. För närvarande är bloggen avstängd då någon försökte stjäla den. Varför är svårt att sia om.

Kanske beror det på att jag avslöjade min tanke på att skriva ihop en liten historia för att hjälpa andra som får diagnosen KML. Cancern kommer närmre och närmre. 

Plötsligt har du själv cancer.

Må gott och lev väl folk.